Retail Marketing #1: Công thức marketing “may đo” cho ngành bán lẻ


#1 Retail Marketing – Công thức marketing “may đo” cho ngành bán lẻ Bán lẻ không chỉ là một bài kiểm tra kiến thức thuần về khái niệm doanh thu, chi phí của các nhà kinh doanh và marketer. Đó là một cuộc chơi thực tế đòi hỏi người chơi có sự gan góc và… Continue reading Retail Marketing #1: Công thức marketing “may đo” cho ngành bán lẻRead more
About me

Long Tran is a pragmatic and results focused business leader with extensive experience in Marketing, & Retail; proven track records by connecting every single touch points in consumer purchase journey and generating revenue & transaction growth for both retail store & ecommerce.


Categories