Retail Marketing #2: Thế “Kiềng 3 chân” trong tư duy Marketing sắc sảo


#2 Retail Marketing: Thế “Kiềng 3 chân” trong tư duy Marketing sắc sảo Trong phần đầu tiên, Long đã chia sẻ với các bạn tổng quan về ngành Bán lẻ, nghề Retail Marketing và có nhắc đến thế “kiềng ba chân” trong tư duy của marketer là Thị trường – Khách hàng – Đối thủ.… Continue reading Retail Marketing #2: Thế “Kiềng 3 chân” trong tư duy Marketing sắc sảoRead more
About me

Long Tran is a pragmatic and results focused business leader with extensive experience in Marketing, & Retail; proven track records by connecting every single touch points in consumer purchase journey and generating revenue & transaction growth for both retail store & ecommerce.


Categories